เกมNFT

เกม NFT คืออะไร NFT นั้นย่อมาจาก Non Fungible Token ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งของต่างๆที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนได้หรือหามาทดแทนได้ ยกตัวอย่าง รูปภาพหนึ่งรูปที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือตัดต่อได้ นั้นคือความหมายของ NFT สิ่งของนั้นจะมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่สามารถครอบครองร่วมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งของที่มีผู้คนให้ความสนใจจึงทำให้เกิดมูลค่า แต่จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด
มูลค่าของ NFT มาจากที่ไหน ?
สิ่งของแต่ละอย่างนั้นจะมีมูลค่าได้ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละคนหรือผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งของนั้นมากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น The Frist Twitter Tweet คือ ข้อความแรกของ Jack Dorsey ที่เขาได้ทวีตลง Teitter เป็นข้อความแรกของโลกซึ่งเขาได้นำมันเข้าสู่ตลาด NFT และผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและให้มูลค่ากับสิ่งนี้มากถึง 90 ล้านกว่าบาท

//fodsoack.com/4/3260033